Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Švietimas

Mokyklų reforma – valdžia išgirdo visuomenės balsą ir jau keičia taktiką

Rajono valdžiai nepavyko greitai atlikti rajono mokyklų tinklo reformos, nes tam pasipriešino visuomenė. Pagal anksčiau paruoštą reformos projektą, buvo siūloma keisti mažųjų rajono mokyklų juridinį statusą, kad jos taptų pradinio ugdymo didžiųjų mokyklų skyriais. Tokia reforma būtų palietusi 6 rajono mokyklas – Krosnos, Aštriosios Kirsnos, Šventežerio, Stebulių, Kučiūnų ir Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės.


Rajono vadovai buvo įsitikinę, kad taip pertvarkius mažas mokyklas ženkliai būtų sutaupyta lėšų, kurios būtų skirtos ugdymo proceso tobulinimui, mokinių gerovei. Taip pat sumažėtų administracinės išlaidos, nes būtų panaikinti 6 vadovų etatai. Taip pat ne kartą merė Ausma Miškinienė bei kiti savivaldybės vadovai sakė, kad reforma nebus skubinama, bus ieškoma daugumai priimtinų sprendimų, diskutuojama su mokyklų bendruomenėmis, mokytojais, mokinių tėvais.
Rajono savivaldybėje dėl šios reformos buvo sudaryta speciali darbo grupė, kuri lankėsi minėtose mokyklose, pristatė reformos tikslus ir uždavinius, diskutavo su mokyklų bendruomenių nariais, neapsieita ir be aštresnių ginčų. Praeitame „Dzūkų žinių“ laikraščio numeryje rašėme, kad itin atkakliai savo mokyklos stojo ginti Kapčiamiesčio bendruomenė, kuri paruošusi kreipimosi į rajono valdžią tekstą renka parašus po juo. Kapčiamiestiečiai pasirašo po trijuose puslapiuose parašytu tekstu, kodėl jie nepritaria Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos reorganizavimui, prijungiant ją prie Veisiejų S. Gedos gimnazijos ir paliekant tik pradinio ugdymo skyrių. Dar ir šiuo metu parašai yra renkami. Taip pat ir kitų reorganizuojamų mažųjų mokyklų tarybos savo posėdžiuose nepritarė savo mokyklų pertvarkymui ir išdėstė argumentus, dėl kokių priežasčių. Turimais duomenimis, rajono kaimų bendruomenės taip pat rašė raštus rajono savivaldybei prašydamos palikti mokyklas tokias, kokios jos yra. Savo pageidavimus dėl mokyklos taip išreiškė Aštriosios Kirsnos bendruomenė.
Kilus visuomenės pasipiktinimui rajono valdžiai teko reaguoti ir švelninti reformos eigą bei ją koreguoti. Penktadienį rajono savivaldybėje įvykusiame mokyklų vadovų pasitarime buvo pranešta, kad pasirinktas kitas reformos sprendimo projektas. Pagal jį numatyta, kad nuo rugsėjo 1 dienos rajone reorganizuojamos pagrindinės mokyklos keičiant jų statusą ir jos tampa kitų mokyklų ar gimnazijų pagrindinio ugdymo skyriais. Taigi po reorganizacijos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos patalpose bus įkurtas Veisiejų S. Gedos gimnazijos skyrius, Kučiūnų bei Aštriosios Kirsnos mokyklos patalpos bus perduotos Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai ir čia veiks šios gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriai. Tuo tarpu pagal projektą savarankiškumą kol kas išsaugoja Šventežerio bei Šeštokų mokyklos. Rajono vadžia nusprendė, kad nuo rugsėjo 1 dienos turėtų nelikti Stebulių pagrindinės mokyklos, o jos patalpas turėtų perimti Šventežerio mokykla ir čia mokytųsi tik pradinukai – veiks šiai mokyklai priklausantis pradinio ugdymo skyrius. Tokiu būdu Šeštokų mokykla turėtų perimti ir Krosnos mokyklos patalpas, kuriose vyktų tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo pamokos. Šis projektas išsiuntinėtas visoms rajono mokykloms ir rajono valdžia laukia iš mokyklų administracijų pasiūlymų, pageidavimų.
Kuo šis projektas skiriasi nuo pirmojo? Visų pirma, rajono valdžia pirmuoju projektu ketino beveik visas mažesnes 6 mokyklas reorganizuoti į rajono trijų gimnazijų pradinio ugdymo skyrius, atsisakyti sujungtų klasių. Dabar antrame sprendimo projekte valdžios reikalavimai sušvelnėjo – nors reorganizuojamos minėtos mokyklos, tačiau jų patalpas perims kitos mokyklos ar gimnazijos ir čia vyks pamokos.
Vasario 28 dieną rajono savivaldybės taryba turėtų priimti tokį sprendimą dėl mokyklų reorganizacijos.
Tačiau manoma, kad šios reformos eigą dar gali pakoreguoti rugsėjo 1 d., nes tik tuomet bus aišku, koks skaičius mokinių lankys vieną ar kitą mokyklą.

%d bloggers like this: