Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Savivaldybė planuoja ant pečių užsidėti sunkią naštą

Veisiejų socialinės globos namai nėra pats geriausias objektas pinigų neturinčiai Lazdijų rajono savivaldybei.

Panašu, kad naujoji rajono valdžia nori padidinti savo įtaką rajone ir ketina savo žinion perimti tas įstaigas, kurias iki šiol valdė šalies centrinės institucijos. Redakcijos žiniomis, merė Ausma Miškinienė neseniai buvo susitikusi su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu ir kalbėjosi apie tai, kad Lazdijai norėtų perimti savo žinion Veisiejų socialinės globos namus. Patikimi šaltiniai teigė, jog pokalbio metu buvo paliestas ir šios įstaigos vadovo konkursą laimėjusio asmens klausimas.


Išrinko naują vadovą
„Dzūkų žinios“ rašė, jog beveik tris mėnesius be vadovo dirbę Veisiejų socialinės globos namai pagaliau turi naują direktorių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą konkursą šios įstaigos vadovo vietai užimti laimėjo dabartinis Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktorius Zigmas Kukučionis.
Laisva šios įstaigos vadovo vieta tapo šių metų kovą, kai anapilin iškeliavo ilgametis vadovas Vygantas Mozeris, čia dirbęs nuo 1998 metų.
Kadangi ši įstaiga pavaldi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ministerija gegužės viduryje paskelbė konkursą vadovo vietai užimti. Ministerijos atstovų teigimu, konkurse dalyvauti panoro net 10 pretendentų, tarp jų buvo ir Z. Kukučionis.
Redakcijos duomenimis, savivaldybės vadovybė nėra patenkinta konkurso rezultatais, nes naujasis direktorius nėra „valstietis“, o jį pažįstančių žmonių teigimu, „visada mėgsta eiti prieš srovę“, todėl gali būti neparankus rajono valdžiai.


Gerai informuoti šaltiniai teigė, jog Veisiejų socialinės globos namai nėra pats geriausias objektas pinigų neturinčiai Lazdijų rajono savivaldybei.
„Šios įstaigos pastatai yra seni, juose šalta, todėl reikia būtinai apšiltinti ir renovuoti, o tai – dideli pinigai“, – sakė redakcijos šaltinis.
Akivaizdu, kad atlyginimai, kuriuos gauna šios ministerijai pavaldžios įstaigos darbuotojai, yra didesni nei savivaldybės pavaldume esančiose analogiškose įstaigose, todėl, perėmus šiuos namus, rajono valdžiai tektų pakratyti kišenes.

Ministerija perduotų Lazdijams
Dėl šio savivaldybės plano „Dzūkų žinios“ kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamos pateikti savo poziciją.


Ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė teigė, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia ministerijos pavaldume esančias globos namų įstaigas perduoti savivaldybėms, taip įgyvendinamas 2018 m. birželio 18 d. Ministro Pirmininko protokolinis sprendimas. 
„Ministerijos nuomone, Lazdijų rajono savivaldybė, disponuodama visapusiška informacija apie rajono gyventojų poreikius ir naudodamasi sukurta nauja socialinių paslaugų infrastruktūra, turėtų galimybę kompleksiškai spręsti neįgalių asmenų socialinių paslaugų poreikio ir jų prieinamumo klausimus.
Socialinės globos įstaigos paprastai yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų ir kitų lėšų. Perdavus Veisiejų socialinės globos namų savininko teises ir pareigas Lazdijų rajono savivaldybei finansavimo šaltiniai nepasikeistų. Veisiejų socialinės globos namai ir toliau galėtų būti išlaikomi iš lėšų, gaunamų už suteiktas socialines paslaugas.
Ar perimti Veisiejų socialinės globos namų savininko teises ir pareigas, spręs pati Lazdijų rajono savivaldybės taryba“, – teigė E. Banienė.
Paklausta, ar pasikeitus Veisiejų globos namų priklausomybei, turėtų keistis ir vadovas, E. Banienė sakė, kad institucijos, įgyvendinančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, pasikeitimas nėra pagrindas atleisti perduotos įstaigos darbuotojus.

Sprendimas – Tarybos rankose
Taip pat domėjomės, ką apie tokias Veisiejų globos namų permainas galvoja Lazdijų rajono savivaldybės vadovai. Pateikiame redakcijos gautą komentarą:
„Lazdijų rajono savivaldybė yra gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymą perimti Veisiejų socialinės globos namus. Šiuo metu yra renkama papildoma informacija. Pasiūlymas artimiausiu metu bus pateiktas nagrinėti rajono savivaldybės tarybos komitetams, kurie analizuos visus galimus perėmimo pliusus bei minusus, teiks savo išvadas ir pasiūlymus. Galutinį sprendimą priims Lazdijų rajono savivaldybės taryba.“
Taigi, šio klausimo sprendimas priklauso nuo Tarybos narių išminties ir atsakingumo.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: