Lietuva neteko partizano Juozo Jakavonio-Tigro

J. Jakavonis-Tigras gimė 1925 m. liepos 10 d. Kasčiūnų kaime, Merkinės valsčiuje, čia ir užaugo. Užėjus sovietams, Juozas gavo šaukimą eiti tarnauti okupanto kariuomenėje, tačiau jis pasirinko kitą kelią – partizano.

Lietuva neteko drąsaus didžiavyrio. Simboliška, Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras (1925-2021), eidamas 97 metus, kovojęs dėl Lietuvos laisvės, į amžinybę iškeliavo  Lietuvos kariuomenės dieną – lapkričio 23 d. Pagarba ir dėkingumas tegul lydi jo šviesų atminimą.

Jau kelias savaites Santaros klinikose jis buvo gydomas nuo COVID-19, deja, klastingos ligos komplikacijos nutraukė partizano gyvenimo stygą. 

Tigrą kalbinau 2016 metais. Tuomet su žmona Zose šiltai mane priėmė. Dainavo partizaniškas dainas, grojo akordeonu.  Jo balsas skambėjo tvirtai. Mane vadino Meškasalio Danieliumi, o sutapatinęs su vieta, vardindavo šio krašto partizanus… J. Jakavonio išgirsta gyvenimo istorija įstrigo ilgam. Prisiminimais noriu pasidalinti.

Pasirinko partizano kelią

J. Jakavonis-Tigras gimė 1925 m. liepos 10 d. Kasčiūnų kaime, Merkinės valsčiuje, čia ir užaugo. Užėjus sovietams, Juozas gavo šaukimą eiti tarnauti okupantų kariuomenėje, tačiau jis pasirinko kitą kelią – partizano.

Bunkeris – vadų slaptavietė

Tigras dirbo Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago ir Pietų Lietuvos partizanų vado  Juozo Vitkaus-Kazimieraičio štabe. J. Jakavonis minėjo, kad Kazimieraitis buvo labai pamaldus, mokėjo prancūzų kalbą, tad išklausydavo žinias per radiją, užrašydavo jas ir spausdindavo partizanų leidinyje „Laisvės varpas“, kuris buvo leidžiamas Tigro tėvų sodyboje ant aukšto Merkio kranto iškastame bunkeryje. Šis bunkeris, iškastas šalia sodybos ūkinio pastato, su kelių metrų tuneliu įeiti, tapo A. Ramanausko-Vanago vadaviete.

J. Jakavonis prieš 5 metus pasakojo, kad  bunkerį kasė penki vyrai dvi dienas. Jame gyveno 4 partizanai. J. Jakavonis visus gyvenusius išvardijo slapyvardžiais: Vanagas, Strazdas, Gegutis, Tigras, matyt, taip buvo įpratęs. Į bunkerį ateidavo ir Kazimieraitis.  Apie bunkerio egzistavimą žinojo keletas žmonių. Tačiau bunkeris  niekada nebuvo išduotas. Vienos kratos metu bunkerio anga buvo atidaryta, bet dėl laimingo atsitiktinumo kareiviai to nepamatė. Dabar bunkeris yra atstatytas. Jį filmavo įvairių šalių, tarp jų JAV, Kanados, Rusijos, kino studijos.

Kratos – kasdienybė

Kadangi J. Jakavonis ėjo  Merkio rinktinės partizanų štabo ryšininko pareigas, jis žvalgydavosi gretimuose kaimuose. Vieną žvalgybos dieną per žiūronus pamatęs daug kareivių pranešė Vanagui ir Kazimieraičiui. Tuomet užmaskavo jų bunkerį, o pats pasislėpė prie Merkio užmaskuotame, į bebrų užtvanką panašiame bunkeryje. Daug okupantų kareivių ieškojo bunkerio, smaigstė strypus, bet nieko nerado. Po 3,5 val. kratos Tigro sesuo jam pranešė, kad kareiviai pasišalino. Tigras padėjo išlipti iš bunkerio Kazimieraičiui, kuris atrodė išblyškęs dėl deguonies trūkumo. J. Jakavonis sakė, kad tuomet jo ir bendražygių džiaugsmas, likus gyviems, buvo begalinis.

Suimtas ir ištremtas

Partizano gyvenime buvo ne viena akimirka, kuomet mirtis žvelgė į veidą. Tigras, persirengęs civiliais drabužiais, buvo užėjęs pas žmones, turėjo susitikimą. Namo šeimininkė staiga pasakė, kad pilnas kiemas NKVD pareigūnų, kurie jau veržėsi į namą. O Tigro ginkle buvęs šovinys užstrigo. Jis šoko per langą, bet nesėkmingai. Apsvaigintas okupanto buože buvo atgal partemptas į namą, mušamas ir spardomas. Nuvežtas į Vilnių tardyti. Gretimoje kameroje buvo Žemaitijos partizanų vadas majoras Jonas Simaška-Liepa, kuris tuomet paprašė Tigro surasti jo žmoną ir sūnų ir pasakyti, kad jis bus sušaudytas.  Po 46 metų Tigras rado sūnų ir jo motiną, J. Simaškos žmoną.  

Tigro asmens dokumentai buvo pataisyti, t. y. Juozas pajaunintas 4 metais. Todėl jam mirties bausmės negalėjo taikyti. Todėl jis 1946 m. buvo ištremtas į Sibirą. Iš tremties į Lietuvą grįžo 1959 m.

J. Jakavonis-Tigras buvo nuoširdus, malonus, šviesaus proto, geros atminties žmogus, jo sodybos durys buvo kiekvienam atviros.

Linkėjo vienybės

1998 m. J. Jakavonis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, 2000 m. įteiktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. 2018 m. įteikta Laisvės premija, 2021 m. – partizanų vado A. Ramanausko-Vanago premija.
Prieš 5 metus kalbintas Tigras tuomet linkėjo vienybės – „kad Lietuva nesiskaldytų“.

Danielius Jakubavičius

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: