Garsaus dzūko atminimą įprasmins ir literatūrinė premija

Lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius. (Varėnos rajono savivaldybės nuotr.)

Rita Krušinskaitė


Alytaus regiono plėtros taryba, pagerbdama talentingo kraštiečio – rašytojo, literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus atminimą ir skatindama šiandienos kūrėjus, įsteigė Dainavos krašto V. Krėvės-Mickevičiaus literatūrinę premiją.

Garbinga literatūrinė premija įsteigta Varėnos rajono savivaldybės iniciatyva. 5 tūkst. eurų premija bus skiriama už naują, per praėjusius dvejus kalendorinius metus išleistą, meniškai vertingą literatūros (prozos ar dramos) kūrinį, atspindintį žymaus rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus kūrybos dvasią.
„Atmintis“ – nepaprastą prasmę turintis žodis, kurį išraižytą lazdelės vidinėje pusėje V. Krėvė nešiojosi su savimi, o šiandien šis žodis kaip labai svarbus simbolis mums atveria ir praeities archyvą“, – sakė Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, džiaugdamasis, kad literatūros klasiko legenda dar kartą atgis su jo vardo premija.
Rašytojas V. Krėvė-Mickevičius pasirinktas neatsitiktinai. Anot mero A. Kašėtos, būtent jis savo sukurtomis istorijomis, legendomis ir padavimais ne tik nutiesė literatūrinius tiltus tarp praeities ir dabarties, bet įtvirtino ir dzūkiškąją tapatybę. Todėl ypač svarbu įprasminti šio unikalaus kūrėjo atminimą Dainavos krašte. „Juk atmintis ir yra tai, į ką nuolat galime remtis gręždamiesi į praeitį“, – kalbėjo Varėnos rajono savivaldybės vadovas.
Pirmasis konkursas bus skelbiamas 2022 metų gegužės 1 dieną Alytaus regiono plėtros tarybos ir Dzūkijos krašto savivaldybių (Alytaus miesto, Druskininkų ir Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų) interneto svetainėse. Kūrinius premijai gauti galės siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai.
Devynių narių komisija išrinks profesionaliai parašytus grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir V. Krėvės-Mickevičiaus gimtinės aplinkai, atskleidžiančius etninius motyvus, žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, lietuviškąsias tradicijas ir istorinę tautos atmintį. Vertindama kūrinius, komisija atsižvelgs į šiuolaikinės lietuvių prozos ir dramaturgijos estetines ir problematines kryptis, jų atvirumą pasaulio tautų literatūroms. Bus vertinama kūrinio raiška, žanro plėtra, pasakojimo įdomumas, personažų charakteriai – lietuvių prozos ir dramaturgijos estetinės vertybės, prie kurių formavimosi prisidėjo V. Krėvė-Mickevičius.

Rašytojo gimtinė Subartonių kaime, Varėnos rajone.

Premijos teikimas vyks šių metų spalį rašytojo memorialinio muziejaus kiemelyje Subartonių kaime, minint V. Krėvės-Mickevičiaus 140-ąsias gimimo metines ir Tautosakos dieną.
Prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius ir politinis veikėjas V. Krėvė-Mickevičius gimė 1882 metais Subartonių kaime, Varėnos rajone. Mirė 1954 metais JAV. Prabėgus 38 metams, 1992-siais, jo palaikai buvo parvežti į gimtinę ir palaidoti Subartonių kapinaitėse.
Žymiausi V. Krėvės-Mickevičiaus kūriniai – „Dainavos senų žmonių padavimai“, apsakymų rinkinys „Šiaudinėj pastogėj“, apysaka „Raganius“, dramos „Šarūnas“, „Skirgaila“, „Žentas“.
„V. Krėvė-Mickevičius – didžiojo stiliaus rašytojas, savo kūryba apėmęs daug klausimų, problemų, svarbių ne tik lietuviams, aprėpęs mitinius, biblinius ir istorinius laikus, didelę erdvę – nuo Dainavos šalies iki Biblijos žemės, sukūręs įspūdingą veikėjų galeriją – nuo kaimo bobulės, skerdžiaus iki senovės karžygių, Lietuvos kunigaikščių, Rytų žemės išminčių ir paklydėlių“, – apie V. Krėvę- Mickevičių rašė Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Daujotytė.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: