Dzūkų žinios

Simne atidengta atminimo lenta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” leidėjams  ir platintojams

Sekmadienį, kovo 19 d. Simne (Alytaus r.) atidengta lenta pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” (LKBK) leidėjams ir platintojams atminti, už juos aukotos šv. Mišios. Dalyvavo buvęs LKBK redaktorius ir leidėjas – kardinolas Sigitas Tamkevičius, taip pat Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti aukštieji dvasininkai.

Atminimo lentą inicijavo ir pagamino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovai  bei darbuotojai, jie dalyvavo šv. Mišiose ir atminimo lentos atidengimo renginyje.

Centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys apžvelgė pogrindinio leidinio atsiradimo priežastis ir įvertino jo svarbą.

„Pernai minėjome „Lietuvos Katalikų Bažnyčios  Kronikos” išleidimo 50 metų  sukaktį, Seimas paskelbė 2022-uosius LKBK metais. Ta proga Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras atliko įvairių darbų šiai reikšmingai sukakčiai paminėti. Nusprendėme, kad vienas iš tokių darbų galėtų būti ir atminimo lentos pagaminimas bei atidengimas ant Simno klebonijos pastato sienos. Tai – mūsų visų pagarbos ženklas šio pogrindinio leidinio, skelbusio tiesos žodį, bendradarbiams”,- sakė dr. Arūnas Bubnys. 

Padėkos žodį LKBK leidėjams ir atminimo lentos įrengimo iniciatoriams – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui tarė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Simno klebonas Raimundas Žukauskas. 

Renginyje dalyvavo gausus būrys Simno miesto gyventojų, atvyko svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo bei Vyriausybės. 

Renginyje dalyvavo atminimo lentos iniciatoriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai bei generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys (pirmas iš dešinės).

Kardinolas Sigitas Tamkevičius pašventino atminimo lentą bei pasidalino prisiminimais apie pogrindinio leidinio rengimą, slaptą platinimą.

1972 m. kovo 19 d. būtent Simne parengtas ir išleistas pirmasis šio pogrindinio leidinio numeris. Žinias rinko, redagavo, spausdino rašomąja mašinėle ne tik tuo metu Simne vikaru tarnavęs dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius, bet ir seserys vienuolės, jiems talkinę parapijiečiai. LKBK rašė apie okupacinės  sovietų valdžios vykdomą Lietuvos žmonių persekiojimą, diskriminaciją, tikinčiųjų gyvenimą. 

Leidinys tapo labai populiarus, buvo platinamas daugelyje pasaulio šalių, verčiamas į kitas kalbas. Nors pogrindyje dirbusius redaktorius ir leidėjus valdžia persekiojo, LKBK gyvavo net 17 metų, buvo išleistas 81 šio leidinio numeris. Simne LKBK buvo leidžiama 1972-1975 m.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: