Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Kapčiamiestiečių peticija rajono valdžiai — UŽ savo mokyklą

5–10 klasių mokinių tėvai reikalauja, kad jų vaikai mokytųsi būtent Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje.

Išgirdę valdžios ketinimus renka parašus


Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai, buvę šios mokyklos auklėtiniai, seniūnija, miestelio bei seniūnijos bendruomenės nariai itin susirūpino šios mokyklos likimu. Miestelio bendruomenė sunerimo po to, kai prieš keletą savaičių, sausio 16 dieną, iš Lazdijų rajono savivaldybės merės Ausmos Miškinienės, merės pavaduotojo Audriaus Klėjaus, savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vadovų, atvykusių į Lazdijų rajono Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklą, išgirdo, jog nuo šių metų rugsėjo 1 dienos ketinama reorganizuoti Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklą, prijungiant ją prie Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, paliekant Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos pradinio ugdymo skyrių, kadangi, anot rajono valdžios atstovų, tokioje mokykloje besimokančio mokinio išlaikymas Lazdijų rajono savivaldybei yra per brangus ir ekonomiškai nenaudingas.
Nepritardami tokiai mokyklos pertvarkai susibūrę aktyviausi Kapčiamiesčio bendruomenės nariai nusprendė priešintis – surašė peticiją bei kreipimąsi į rajono valdžią, Švietimo ir mokslo ministeriją bei kitas instancijas, kur išdėstė savo argumentus, samprotavimus, kodėl Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos nereikėtų reorganizuoti. Dabar po šia peticija renkami gyventojų parašai.

Pasigedo motyvuotų argumentų
„Dzūkų žinių“ redakcija gavo šios peticijos tekstą, todėl supažindiname su juo laikraščio skaitytojus, tebūnie išgirsti ir tų argumentai, kurie mūru stoja, kad Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla nebūtų pertvarkoma.
Peticijos pradžioje rašoma apie sausio 16 dienos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje įvykusį rajono valdžios atstovų susitikimą su šios mokyklos mokytojais, mokiniais, jų tėveliais bei miestelio bendruomenės nariais, kuriame buvo pristatyta, kaip bus reorganizuojama ši mokykla. Tačiau peticijos autoriai pažymėjo, kad šiame susitikime dalyvavę Kapčiamiesčio miestelio ir seniūnijos atstovai iš rajono valdžios atstovų lūpų neišgirdo šios reformos konkrečių kriterijų ir nesusidarė aiškaus vaizdo, kaip bus pertvarkoma mokykla. „Atvykusių atstovų argumentai buvo nemotyvuoti ir nepagrįsti, nei vienas iš jų taip ir nenurodė konkrečių ir ekonomiškai pagrįstų skaičiavimų, pavyzdžiui, kiek Lazdijų rajono savivaldybė, vykdydama šią reformą, sutaupys vieno mokinio išlaikymui skirtų lėšų šios mokyklos sąskaita, kuo konkrečiai remiantis teigiama, kad mūsų mokyklos mokinio išlaikymas visgi yra per brangus savivaldybei. Mes taip pat pasigedome bendros konkrečios situacijos sprendimo variantų analizės ir pagrįstų bei bendruomenės narių lūkesčius tenkinančių pasiūlymų“, – rašoma tekste.


Reorganizacijos kriterijai neatlaiko kritikos
Toliau šios peticijos autoriai nesutikdami su planuojama pertvarka išreiškia savo poziciją, kurią grindžia žemiau nurodytais argumentais ir motyvais. „Priverstinis mokinių perkėlimas į kitas mokyklas pažeidžia tėvų teisę laisvai rinktis ugdymo įstaigą pagal LR Konstitucijos ir Švietimo įstatymus, tokiu būdu pažeidžiant demokratijos principą. Pažeidžiama Geros mokyklos koncepcija: mokinius išskirsčius į kitas mokyklas, atsiranda psichologinės adaptacijos problemų, darančių įtaką mokinių mokymuisi ir sveikatai. Mūsų mokyklos vadovai nebuvo pakviesti diskusijoms tiek pradedant rengti konkrečius siūlymus dėl mokyklos tinklo pertvarkos, tiek organizuojant darbo grupę, rengiančią bendrąjį pertvarkos planą. Visiškai neaiškūs mokyklų reorganizavimo kriterijai. Pavyzdžiui, Krosnos mokyklos ir Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos mokinių skaičius skiriasi tik 2 mokiniais, tačiau siūloma Krosnoje palikti pagrindinio ugdymo klases (5–10), o mūsų mokykloje jas naikinti, prijungiant prie Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos. Konkretus mokinių skaičius, tame tarpe ir klasių komplektų skaičius, galutinai paaiškėja tik rugsėjo 1 dieną. Mokykla nėra nuostolinga finansiškai. 2019 metais sutaupė lėšų, kurios bus panaudotos kitiems rajono poreikiams tenkinti“, – tokie argumentai akcentuojami peticijoje, kurią paruošė Kapčiamiesčio visuomenės atstovai.

Tėvai nori, kad vaikai mokytųsi Kapčiamiestyje
Taip pat šioje peticijoje keliamas klausimas, kaip reorganizavus mokyklą būtų išlaikomas pastatas, nes jame įsikūrusios kitos įstaigos (seniūnija, biblioteka, muziejus, Kultūros centras, miestelio bendruomenė, medikų kabinetai ir kt.), be to, čia dar liktų du pradinių klasių komplektai ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Taip pat šiame tekste akcentuojama, kad mokyklos 5–10 klasių mokinių tėvai reikalauja, kad jų vaikai mokytųsi būtent Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje. „Tėvai, nepritariantys, kad jų vaikai mokytųsi jungtinėse klasėse, vaikus jau leidžia į kitas mokyklas. Jungtinės klasės komplektuojamos jau ne pirmus metus, nes dabar galiojantys teisės aktai to nedraudžia. Tuo labiau, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus ir esantį mokinių skaičių, mūsų mokykloje klasių komplektų nemažėtų, o geriausiu atveju dar vienu padaugėtų“, – dėstomi svarūs tėvų argumentai rašte, po kuriuo dabar pasirašo Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai.

Mokiniams nebūtų patogu vykti į Veisiejus ar Leipalingį


Peticijoje išsamiai aprašomos atvykimo į mokyklą sąlygos ir kaip jos pasikeistų, jeigu mokiniai iš Kapčiamiesčio būtų vežami į Veisiejų S. Gedos gimnaziją.
„Dabar yra palankios atvykimo į mokyklą sąlygos: nors mokiniai keliasi ir dabar per anksti (pvz., atstumas nuo Varviškės kaimo iki Kapčiamiesčio yra 18 kilometrų), kėlimosi laikas dar paankstėtų. Maršrutiniai autobusai yra perpildyti, seni, nesaugūs, abejotinos techninės būklės. Kadangi dauguma mokinių gyvena aplinkiniuose kaimuose, todėl mokyklinis autobusiukas, ypač esant blogoms važiavimo sąlygoms, turėtų „susirinkti“ mokinius ir nesaugiai vežiotis po daugelį kaimų, kol pasiektų gimnaziją. Mūsų miestelyje transporto judėjimas saugesnis vaikams, jiems patogiau ir arčiau grįžti po pamokų. Reorganizavus mokyklą į pradinio ugdymo skyrių, kasdien apie 60 moksleivių turės važiuoti į kitas ugdymo įstaigas, esančias Veisiejuose, Druskininkuose, Lazdijuose, Leipalingyje“, – rašoma peticijoje.

Reorganizavus mokyklą daug darbuotojų liktų be darbo
Išreiškiamas susirūpinimas, kad dėl tokios reformos atleisti darbuotojai netektų vienintelių pajamų, darbo ir socialinių garantijų. Pažymima, kad po įvykdytos reorganizacijos darbo netektų mažiausiai 10 darbuotojų (kai kuriems iš jų netoli pensinis amžius, yra mamų, auginančių mažamečius vaikus), o Veisiejų Sigito Gedos gimnazija neužtikrintų visų dabartinių darbuotojų įdarbinimo. Taip pat peticijos autoriai akcentuoja, kad nepateiktas įdarbinimo planas arba naujų darbo vietų kūrimo planas. Rašoma, kad iškiltų problemų dėl mokinių maitinimo paslaugų, nes Kapčiamiestyje likus tik pradinio ugdymo skyriui, mokyklai įsigyti šias paslaugas būtų beveik neįmanoma dėl per mažo vaikų skaičiaus. Dabar dalis mokinių gauna nemokamą maitinimą, todėl jiems išvykus į kitas mokyklas, mokinių tėvams padidėtų išlaidos (anksti išvykę iš namų ir vėlai grįžtantys mokiniai turėtų pavalgyti ne vieną kartą). Apžvelgiant dabartinę padėtį rašoma, jog E. Pliaterytės mokykloje dirba visi švietimo pagalbos specialistai (psichologas, logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas). Psichologo pagalba skirta ir teikiama, kaip nurodoma Švietimo centro pažymoje, aštuoniems mokyklos būsimų 5–10 klasių mokiniams. Ypač ši pagalba reikalinga vaikams adaptacijos laikotarpiu. Nurodoma, kad kitose mokyklose, netgi Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, nėra visų švietimo pagalbos specialistų.

Uždarysi mokyklą – sunaikinsi Kapčiamiestį
„Visi mokykloje dirbantys mokytojai yra kvalifikuoti savo srities specialistai. Mokytojų kvalifikacija nuolat tobulinama. Pagal mokinių skaičių mes nepatenkame į problemiškiausių (turinčių iki 40 mokinių) mokyklų grupę. Lazdijų rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 m. numatyti veiklos prioritetai (mokinių pasiekimų gerinimas, ugdymo sąlygų gerinimas, saugios aplinkos mokykloje užtikrinimas) lengviau įgyvendinami mažose klasėse, vaikui individualiai teikiant pagalbą artimoje, saugioje aplinkoje, o ne didelėse klasėse, perėjus į naują mokyklą. Pastatas ir kabinetai yra visiškai tinkami darbui: pakanka mokymo priemonių, sudarytos informacinių technologijų naudojimo galimybės. Mokykla – miestelio švietimo, kultūros centras. Mokyklos uždarymas lygus kaimo sunaikinimui. Be mokyklos tiek įstaigų (bibliotekos, muziejaus, laisvalaikio salės), tiek ir miestelio bendruomenės veikla sunkiai įsivaizduojama (šventės, akcijos, renginiai, talkos, suaugusiųjų švietimas ir kt.). Dingtų galimybė turiningam miestelio gyventojų laisvalaikiui, sportuojant mokyklos sporto salėje ar stadione (krepšinis, tinklinis, futbolas). Reorganizavus mokyklą, dalis mokinių rinktųsi Druskininkų ir Leipalingio mokyklas. Jaunos šeimos kurtųsi ten, kur yra mokykla. Nukentėtų ir regiono smulkusis verslas. Mokykloje geras mikroklimatas, lengva mokinių adaptacija, šilti santykiai su mokinių tėvais, saugi, estetiška aplinka, įvairios galimybės pamokoms netradicinėse aplinkose. Nedidelės klasės – puiki galimybė individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą“, – rašoma kapčiamiestiečių peticijoje ir kviečiami pasirašyti tie, kurie su šia pertvarka nesutinka. Dar šios peticijos autoriai išreiškia įsitikinimą, kad Lazdijų rajono Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla gali vykdyti pagrindinio ugdymo programą, o Lazdijų rajono savivaldybės administracija turėtų inicijuoti savivaldybės biudžeto lėšų taupymą ne mokyklos mokinių bei darbuotojų sąskaita.
Ar į šiuos kapčiamiestiečių išdėstytus argumentus peticijoje rajono valdžia atsižvelgs, parodys tik ateitis. Tačiau peticijos autoriai, surinkę parašus, ją siųs į Prezidentūrą, Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimą.

P. S. Kapčiamiestiečiai pastebėjo, kad nuo pirmadienio Veisiejų S. Gedos gimnazijos geltonasis autobusiukas jau važiuoja į Kapčiamiestį, kad iš čia surinktų vaikus ir parsivežtų norinčius mokytis šioje gimnazijoje. Jau prasidėjo konkurencija…

%d bloggers like this: