KANDIDATAI augina raumenis ir renkasi prie starto LINIJOS

Meras taps daugiau ūkininku nei politiku, todėl turės mažiau kalbėti, bet konkrečiai dirbti, turės būti tikras rajono gaspadorius. Pagalvokite, ar pažįstate tokių?