Algimantas Mikelionis

Didelis pripažinimas – Algimantas Mikelionis tapo Rašytojų sąjungos nariu

Mano kolegą, „Dzūkų žinių“ žurnalistą Algimantą Mikelionį jau vadinsime tikru rašytoju. Ir tai rimta. Lietuvos rašytojų sąjunga jį priėmė į savo gretas, suteikė nario statusą. Todėl kalbinu Algimantą apie šį jo gyvenimo pasiekimą, apie tai, kas jį, rašantį, kuklų veisiejietį, paskatino pasukti savo kraštiečių a. a. poeto Sigito Gedos ir dabar vieno iš garsiausių mūsų žemiečio poeto, rašytojo Gintaro Bleizgio keliu.

Dėl fut­bo­lo šven­tės vy­rai au­ko­ja vis­ką — na­mus, mo­te­ris ir pi­ni­gus

, Vio­le­ta KLI­MAI­TĖ
Neseniai pasibaigęs Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­tas iš pro­to vos neiš­va­rė di­džiosios da­lies se­no­jo kon­ti­nen­to mo­te­rų, ku­rioms buvo tel­i­kęs vie­nin­te­lis šan­sas bū­ti kar­tu su sa­vo my­li­mais vy­rais –kaž­ko­kiu bū­du įsi­my­lė­ti tą šach­ma­tų len­tos spal­va nu­mar­gin­tą ka­muo­lį. Gy­ve­ni­mas kurį laiką buvo sustojęs visur, nes­var­bu, ar tai čem­pio­na­tą or­ga­ni­zuo­jan­ti Pran­cū­zi­ja, ar vie­ti­nė Dzūkija.

Lazdijų bibliotekos desantas Leipalingyje

, Zigmas Pūkelis
Balandžio 5 d., antradienį, į Druskininkų savivaldybės Leipalingio biblioteką, kuri įsikūrusi restauruotame sename Leipalingio dvare, atvyko Lazdijų mobili biblioteka. Kaimynai leipalingiečiams atvežė parodyti vaikams skirtą renginį. Kartu atvyko ir veisiejietis rašytojas Aidas Kelionis.
Skaitymas vaikams gali tapti ir malonus, jeigu į tai žiūrėsim kaip į savotišką žaidimą. Ne paslaptis, kad Astridos Lindgren knygos personažas Pepė Ilgakojinė mėgsta keliauti ir bendrauti.
Surinkti turinį